Miasto Kołobrzeg za 640 tysięcy złotych kupiło od Rafała Kolikowa Basztę Lontową, jedną z dwóch zachowanych średniowiecznych baszt w Kołobrzegu i jedyny obiekt średniowiecznego systemu obronnego miasta, który przetrwał do dziś w całości.

Baszta Lontowa (inaczej zwana Prochową) została wzniesiona w XIV wieku. Wzniesiony na planie prostokąta i kryty czerwoną dachówką budynek ma piwnice, 4 kondygnacje i strych. Ściany frontowe zdobią tzw. lizeny, w których znajdują się z jednej strony okna, z drugiej wąskie otwory strzelnicze. Budynek jest obecnie zamknięty dla zwiedzających i wymaga renowacji, której koszt wyniesie około 1-1,5 mln złotych.

Drugą zachowaną średniowieczną basztą Kołobrzegu jest tzw. Baszta Więzienna, pochodząca z XIV wieku, mieszcząca się przy ulicy Wąskiej (dojazd od ulicy Łopuskiego). To część gotyckich murów miejskich, która w średniowieczu pełniła funkcję więzienia. Przetrzymywano w niej ludzi oczekujących na proces lub wykonanie wyroku.

Fot. JDavid – Praca własna, CC BY-SA 3.0