Park im. Aleksandra Fredry zostanie zrewitalizowany. Cały teren będzie uporządkowany. Odtworzony zostanie także historyczny układ parkowych alejek z 1904 roku. Nowy, zrewitalizowany Park Fredry ma być miejscem wypoczynku i relaksu.

Park Fredry o powierzchni 21,27 ha zlokalizowany jest w strefie uzdrowiskowej A, między ulicami Aleksandra Fredry, Aleksandra Sułkowskiego i 4. Dywizji Wojska Polskiego. Jest to park krajobrazowy założony na przełomie XIX / XX wieku, w którym do dziś częściowo zachował się jego pierwotny układ przestrzenno-funkcjonalny.

Na terenie znajdziemy wiele cennych gatunków drzew m.in. cypryśniki błotne.

Fot. Cyprysik błotny

Dwa z nich, o obwodach pni 183 cm oraz 262 cm, są pomnikami przyrody. Niektóre z nich wytworzyły tzw. korzenie oddechowe, czyli pneumatofory. Są to zgrubienia na korzeniach wyrastające powyżej poziomu gleby lub wody w odległości do kilkunastu metrów od pnia. Dostarczają one niezbędnej ilości tlenu do systemu korzeniowego rośliny.

Fot. Korzenie oddechowe

Dzięki rewitalizacji historyczna struktura parku ma zostać zrekonstruowana. Alejki będą wyłożone szlachetną kostką brukową, stylizowaną na naturalny granit. Pojawią się ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i oświetlenie. W centralnym miejscu zrewitalizowanego Parku Fredry powstanie oczko wodne. Będą też dwa ogrody deszczowe, w których posadzone zostaną rośliny wodne. Mają one stanowić naturalne miejsce odprowadzające wodę deszczową, a dodatkowo będą pełnić funkcję dekoracyjną. Pomniki przyrody zostaną opisane i powstanie przy nich ścieżka edukacyjna. Prace poprzedzi inwentaryzacja drzewostanu. Chore drzewa zostaną usunięte, będą też nowe nasadzenia.

Prace rozpoczną się w 2020 roku. Rewitalizacja będzie kosztowała ponad 2 mln zł.

Park Fredry wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 927 (KL.IV-5340/18/76 z dnia 14 grudnia 1976 r).