Rośnie problem emisji dwutlenku węgla na rynku transportu morskiego. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie są specjalne powłoki dla statków, które m.in. obniżają przyleganie do nich alg i roślin morskich, zmniejszają opór wody oraz pozwalają na obniżenie spalania ropy nawet o 50 procent.

Według danych Rady Unii Europejskiej z października 2019 roku emisje z międzynarodowego transportu morskiego wynoszą około 2–3 proc. całkowitej światowej emisji gazów cieplarnianych. To więcej niż emisje dowolnego państwa UE. Gdyby sektor żeglugi był krajem, zajmowałby szóstą pozycję pod względem emisji na świecie. Na poziomie UE emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego wzrosły o 48 proc. w latach 1990–2008. Dlatego innowacyjne rozwiązania ograniczające np. spalanie ropy ze statków są potrzebne.

Powłoki do statków mające wpływ na mniejsze spalanie ropy wykorzystują materiały o dużej gładkości i niskim napięciu powierzchniowym np. żywice silikonowe. Trwają też prace nad rozwojem powłok przeciwporostowych bazujących na substancjach naturalnych i organicznych w celu zastąpienia nimi stosowanych obecnie farb przeciwporostowych zawierających biocydy. Nad proekologicznymi rozwiązaniami dla branży transportu morskiego pracują m.in. AkzoNobel, Evonik, czy Hydrex.

Źródło: Newseria Innowacje