Rozszerzona została lista osób, które mogą pozostać w zamykanych hotelach. Osoby, które mieszkały w hotelu przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 31 marca, mogą dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania hotele i inne miejsca noclegowe działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego muszą zostać zamknięte.

Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:

  • osób w kwarantannie lub izolacji,
  • personelu medycznego,
  • osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),
  • zgodnie z korektą rozporządzenia – osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca. Oznacza to, że wszystkie osoby, które nocowały w hotelu przed wejściem nowych przepisów, mogą dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.