Było tłumnie, ale bezpiecznie – kołobrzeskie służby miejskie, czyli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Powiatowa Komenda Policji, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja Turystyczna oceniły miniony sezon letni w Kołobrzegu.

Lato 2019 w opinii Sanepidu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu oceniła miniony sezon bardzo pozytywnie. Stan wody w kołobrzeskich kąpieliskach oceniono jako doskonały, dobry, niekiedy dostateczny. Pogoda sprawiła, że na kołobrzeskim wybrzeżu nie było wykwitu sinic.

W lecie pojawiło się tylko jedno ognisko chorób przenoszonych drogą pokarmową – miało ono miejsce w ośrodku kolonijnym i związane było z chorobą wirusową. Przebieg choroby był bardzo łagodny, żadna osoba nie była hospitalizowana. Wzrosła liczba skarg wnoszonych na ośrodki wczasowe, ale duża część z nich (ok. 75 proc.) okazała się nieuzasadniona.

Największym problemem są tymczasowe obiekty gastronomiczne. To one generują największą liczbę skarg. Restauracje, tawerny, bary i kawiarnie, które funkcjonują w Kołobrzegu przez cały rok dbają o jakość usług.

Lato 2019 w opinii Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM
Dla służb zarządzania kryzysowego lato 2019 było spokojne. Na strzeżonych kąpieliskach nie było utonięć. W sezonie zanotowano dwa utonięcia spadochroniarek na wysokości Podczela i jeden zgon naturalny na plaży.

Problemem z pewnością były podtopienia związane z intensywnymi ulewami, które przeszły nad miastem w sierpniu 2019 roku. Wydano w sumie 200 worków z piaskiem, ale nie udało się uniknąć lokalnych podtopień w newralgicznych miejscach m.in. w rejonie ulic Łopuskiego, Bema, Chodkiewicza, czy Katedralnej.

Sprawdzianem dla służb zarządzania kryzysowego było zagrożenie wybuchem butli z acetylenem 22 czerwca 2019 roku na stacji paliw w Radzikowie. Ewakuowano osoby z domów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie, a strażacy przeprowadzili chłodzenie butli pod kontrolą kamer termowizyjnych.

Kolejnym problem było zagrożenie dzikami, które – według opinii służb zarządzania kryzysowego – zostało wyeliminowane.

Lato 2019 w opinii Powiatowej Komendy Policji
Sezon wakacyjny, i co za tym idzie znaczne zwiększenie liczby osób przebywających w Kołobrzegu, generuje większą liczbę zdarzeń, ale kołobrzeska policja nie zanotowała zdarzeń najcięższego kalibru. W lipcu i sierpniu w Kołobrzegu zgłoszono 3072 przestępstw i wykroczeń, czyli około 1500 na miesiąc. W czerwcu było ich 1300. Średnio oznacza to 49 zdarzeń na dobę.

W lipcu i sierpniu policja zatrzymała 209 osób, z czego 59 osób (46 mężczyzn i 13 kobiet) – do wytrzeźwienia. 92 osoby były podejrzane o popełnienie przestępstwa, a 58 osób zatrzymano na polecenie prokuratury lub sądu.

Latem 2019 roku dokonano 389 przestępstw, z czego 84 stanowiły kradzieże, 22 kradzieże z włamaniem, 2 bójki, 10 kradzieży samochodów, 23 uszkodzenia samochodów, 2 rozboje, 2 uszczerbki na zdrowiu, 93 przestępstwa związane z narkotykami, 19 przestępstw gospodarczych, 21 przestępstw popełnionych przez nietrzeźwych kierujących.

W minionym sezonie policjanci z kołobrzeskiej drogówki przeprowadzili 3037 kontroli, których skutkiem było orzeczenie 2226 wykroczeń, z czego 653 za przekroczenie prędkości. 19 kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km, odebrano prawo jazdy.

W lecie 2019 roku kołobrzescy policjanci zabezpieczali 21 imprez masowych. Do ochrony największej z nich, czyli Sunrise Festiwal 2019, oddelegowano 207 policjantów. W trakcie imprezy, na której bawiło się ponad 20 tysięcy osób, zatrzymano 95 osób, głównie za posiadanie środków odurzających. Kilka osób oskarżono o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Odnotowano też kilka kradzieży samochodów telefonów komórkowych.

Lato to też czas działań edukacyjnych. Kołobrzeska policja przeprowadziła 12 akcji profilaktycznych „Bezpiecznie nad wodą”, 112 pogadanek z młodzieżą kolonijną oraz wzięła udział w 2 festynach o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków odurzających.

Lato 2019 w opinii Straży Miejskiej
Według kołobrzeskiej straży miejskiej największym problemem lata 2019 było ogromne natężenie ruchu samochodowego i związane z tym niewłaściwe parkowanie – notorycznie zastawiane bramy, wjazdy garażowe, czy parkowanie na trawniku. W tym zakresie strażnicy miejscy interweniowali 3286 razy i wystawili 2409 mandatów. To znaczny wzrost, niemal 100 procentowy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mniejszym problemem jest nielegalny handel.

Lato 2019 w opinii MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nadzorował w minionym sezonie 11 kąpielisk, o 2 mniej niż w ubiegłym roku. W lecie 2019 roku na strzeżonych plażach Kołobrzegu pracowało 55 ratowników, ale po raz pierwszy pojawiły się problemy z obsadą ratowniczą. Jest coraz mniej chętnych do pracy ratownika.

MOSiR planuje uruchomić w przyszłym sezonie monitoring wizyjny. Między falochronem wschodnim aż do bazy MOSiR zostaną zainstalowane kamery, które umożliwią kontrolę sytuacji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Lato 2019 w opinii Lokalnej Organizacji Turystycznej
Lokalna Organizacja Turystyczna podsumowuje, że w minionym sezonie w punktach informacji turystycznej udzieliła informacji ponad 40 tys. turystów. Organizacja stawia na działania promujące miasto, takie jak udział w targach turystycznych Piknik na Odrą w Szczecinie, ITB w Berlinie, czy lokowanie Kołobrzegu w programie kulinarnym emitowanym w telewizji Polsat „Ewa gotuje”.