Od 14 kwietnia 2020 roku będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka Krasnal. Rekrutacja potrwa do 30 kwietnia 2020 roku.

Formularz zgłoszenia można pobrać na dwa sposoby:

 • ze strony internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg,
 • z przedsionka wejścia do żłobka „Krasnal” przy ulicy Bogusława X 18, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wraz z wnioskiem trzeba złożyć:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki,
 • orzeczenie sądowe przyznające opiekę prawną nad dzieckiem,
 • decyzję MOPS o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 • poświadczenie zamieszkania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Wnioski mogą składać pracujący lub uczący się rodzice lub opiekunowie dzieci:

 • w wieku od 20 tygodnia życia,
 • mieszkających wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Ze względu na trwającą epidemię, komplet dokumentów należy składać:

 • w zamkniętej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku żłobka w godz. 10.00 – 13.00,
 • pocztą na adres żłobka (ul. Bogusława X 18, 78-100 Kołobrzeg),
 • wysyłając skany na adres krasnalkolobrzeg@wp.pl lub przez platformę ePUAP.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 25 maja 2020 roku.