Dzisiaj (29.11.2018r.) odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kołobrzeg, której celem jest ustalenie zasad organizacji rady. Jak informuje przewodniczący – Jacek Woźniak jest to konieczne aby Rada Miasta mogła prawidłowo funkcjonować.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przewodniczącego Rady Miasta – Jacka Woźniaka chodzi o podział stanowisk w prezydium rady. Dokonany zostanie podział stanowisk pomiędzy członków klubów Kołobrzescy Razem oraz Prawa i Sprawiedliwości. Taki sam system podziału ma zostać przyjęty w funkcjonujących w Radzie Miasta komisjach. Wyjątkiem jednak mają być dwie komisje – Komisja Budżetowo-Gospodarcza oraz Komisja Rewizyjna. Zdaniem przewodniczącego z racji tego, że są to komisje mające na celu kontrolę funkcjonowania rady miasta w jej składzie powinni znajdować się członkowie partii opozycyjnych. Zatem dwie te komisje najprawdopodobniej zasilą radni klubów Jacka Woźniaka oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Tematem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta ma być również projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta. Zgodnie z informacjami zaproponowana ma zostać najwyższa możliwa kwota wynagrodzenia Prezydenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wprowadzeniu ustawy obniżającej pensje organów samorządu terytorialnego wynosi ono 10.620 złotych.

Liczymy na owocne obrady w związku z dzisiejszą sesją Rady!

Sesja Rady Miasta Kołobrzeg
Nadzwyczajna sesja zostanie zorganizowana 28.11.2018r. (źródło: www.facebook.com/ekg.pl)