Pięknym gestem wykazali się funkcjonariusze oraz pracownicy Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu. Już trzynasty rok z rzędu kołobrzeska Straż Graniczna wzięła udział w organizowanej w naszym mieście akcji „Szlachetna Paczka”, która to akcja ma na celu wspomóc potrzebujące rodziny i pomóc im w trudnej sytuacji materialnej w czasie świąt.

Pracownicy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej z Kołobrzegu zdecydowali się na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom ze szkół w Kołobrzegu. Wsparcie udzielili również dzieciom ze świdwińskiego domu dziecka. W ramach całej akcji Szlachetna Paczka uczestnicy bardzo hojnie i wielkodusznie przekazywali dary wybranym rodzinom. Zebrano wiele datków i przedmiotów, które z pewnością pomogą potrzebującym rodzinom. Zebrano także odzież, zabawki, pomoce naukowe jak również środki pieniężne. Za zebrane pieniądze kupiono potrzebującym masę słodyczy, artykułów higienicznych, kosmetyków czy produktów codziennego użytku. Zebrane przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej podarki zostały przekazane 19 grudnia dzieciom. Jak informują nas darczyńcy pomoc potrzebującym dała im wiele radości i z pewnością dołączą do tej akcji w kolejnych latach. Uśmiech na twarzach potrzebujących jest najlepszą możliwą rekompensatą za włożoną pracę i trud. Mamy nadzieję, że do organizowanych w całym kraju akcji Szlachetnej Paczki dołączyło wiele osób, a potrzebujące rodziny znalazły wsparcie w takim trudnym dla nich okresie. Liczymy na kolejne tego typu akcje charytatywne w przyszłości w Straży Granicznej w Kołobrzegu dziękujemy za zbiórkę i pomoc! To piękna rzecz właśnie w okresie świątecznym pomóc innej osobie!

Szlachetna Paczka w Kołobrzegu!
Straż Graniczna włączyła się w akcję „Szlachetna Paczka”