W miniony czwartek (22.11.2018r.) miało miejsce ślubowanie radnych powiatu kołobrzeskiego. W związku z sesją inauguracyjną Rady Powiatu, która odbyła się w Hotelu Centrum w Kołobrzegu doszło także do wyboru Starosty oraz Przewodniczącego Rady, a także Wiceprzewodniczącego!

Wszystkim radnym zostały przekazane specjalne zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego. Odbyło się również głosowanie tajne mające na celu wybranie Przewodniczącego Rady – jednogłośnie wybrany został Ryszard Szufla z Platformy Obywatelskiej. Pan Ryszard Szufla w ostatnich latach pełnił już tą funkcję, zatem wybór był uzasadniony. Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu została Pani Agnieszka Bany oraz Antoni Szarmacha. Wybrano również Starostę – został nim Tomasz Tamborski – podobnie jak w poprzednich latach. Zastępcą Starosty został Jacuś Kuś. Na zakończenie sesji przyjęto uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu oraz ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została natomiast Pani Wioletta Dymecka.

Mamy szczerą nadzieję, że nowo uformowana Rada Powiatu będzie działać prężnie i skutecznie na rzecz naszego rejonu. Z pewnością jest wiele tematów i zagadnień które wymagają uwagi radnych, mamy zatem nadzieję, że obietnice przedwyborcze zostaną spełnione, a oczekiwania wobec Rady oraz Starosty zostaną sprostane!

Odbyło się uroczyste ślubowanie Rady Powiatu!
Obrady nowo wybranej Rady Powiatu (źródło: www.facebook.com/e-kg.pl)