Blisko 86 proc. absolwentów liceów i techników w Kołobrzegu zdało maturę. Najlepiej z egzaminem dojrzałości poradzili sobie absolwenci „Kopernika” i „Sienkiewicza”.

Najwyższą zdawalnością matury, która wyniosła 98,56 procent, może pochwalić się Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Do matury przystąpiło 139 uczniów, tylko dwóch absolwentów będzie zdawać egzamin poprawkowy. W Liceum im. Henryka Sienkiewicza zdawalność wyniosła blisko 93 procent. Na 140 zdających pozytywny wynik otrzymało 130 absolwentów, 10 osób nie zdało egzaminu, ale 8 z nich ma prawo do poprawki.

W Technikum im. Henryka Sienkiewicza do matury przystąpiło 31 osób, jedna będzie zdawać egzamin poprawkowy, co oznacza zdawalność na poziomie prawie 97 procent. W Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak egzamin dojrzałości zdało 110 osób, dla 32 osób zakończył się on niepowodzeniem, 20 absolwentów ma jednak prawo do poprawki. W Zespole Szkół Morskich egzamin maturalny zdawały 103 osoby. Dla 80 z nich próba zakończyła się sukcesem, 18 maturzystów ma prawo do poprawki. W Zespole Szkół im. Maciej Rataja w Gościnie na 32 zdających tylko 17 może pochwalić się zdaną maturą, ale 11 osób ma jeszcze szansę na poprawkę po wakacjach.

W całym województwie zachodniopomorskim maturę zdało 77% absolwentów (w całym kraju 80,5%), prawo do poprawki ma 12,9% osób (w skali Polski 15%). W naszym regionie z egzaminem dojrzałości lepiej poradzili sobie absolwenci liceów, gdzie zdawalność wyniosła 81% niż uczniowie, którzy ukończyli technika (69%).

W całej Polsce do egzaminu maturalnego przystąpiło 247 230 osób, 156 352 osoby w liceach i 90 878 osób w technikach. Zdający rozwiązali zadania w ponad 1 333 000 arkuszy, które zostały sprawdzone przez 23 688 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 1 324 zespołach / 647 ośrodkach. Przeprowadzono również ponad 509 000 egzaminów ustnych.