Na miłośników historii Kołobrzegu, których w naszym mieście nie brakuje, czeka nie lada gratka – wystawa historycznej prasy pomorskiej wydawanej do roku 1945.

Na ekspozycji zobaczymy historyczne gazety, czasopisma, ogłoszenia oraz druki tzw. ulotne, czyli reklamy XVI i XVII wieku. To prawdziwa skarbnica wiedzy, w której można zapoznać się z ważnymi informacjami i wydarzeniami z przeszłości oraz poczuć atmosferę życia nie tylko na Pomorzu, ale też i w samym Kołobrzegu przed wieloma latami. Jedna z gablot poświęcona jest dziejom prasy kołobrzeskiej, która liczy już 194 lata. W 1825 roku ukazał się bowiem pierwszy numer tygodnika „Colberger Wochenblatt”.

Wystawa „Verba volant scripta manent. Historyczny przegląd prasy pomorskiej do roku 1945” potrwa do 31 grudnia 2019 roku. Została przygotowana w ramach wspólnego projektu Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie w ramach Funduszu Małych Projektów INTEREG IV A Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ekspozycja towarzyszyła polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej projekt: Upowszechnianie wspólnego dziedzictwa kulturowego Pomorza – historyczne czasopisma w szczecińskich i greifswaldzkich zbiorach, która odbyła się w dniu 21 października 2011 roku.

Wystawę można oglądać w siedzibie kołobrzeskiej biblioteki miejskiej przy ulicy Frankowskiego 3.

Dziś biblioteki nie służą wyłącznie katalogowaniu i wypożyczaniu książek. Są centrami kultury organizującymi szereg wydarzeń kulturalnych: wystaw, spotkań z autorami książek, warsztatów plastycznych i muzycznych, dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz seniorów. Stanowią także miejsce integracji z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi.

Zdjęcia: Biblioteka Miejska w Kołobrzegu