Duża kwota 22 milionów złotych zostanie przekazana na rozbudowę szpitala w Kołobrzegu o specjalistyczne Centrum Diagnostyczno Obrazowe, a także Szpitalną Izbę Przyjęć! Planowany termin zakończenia inwestycji to końcówka 2020 roku w związku z czym prace powinny wkrótce ruszyć.

Rozbudowa szpitala o dodatkowe centrum diagnostyczne jest największą do tej pory inwestycją w historii kołobrzeskiego szpitala. Plan rozbudowy obejmuje stworzenie nowego, dwupiętrowego budynku wraz z łącznikiem. Teren pod inwestycje został wydzielony na terenie obecnego miniparku, czyli miejsca spacerowego dla pacjentów i ich bliskich. Na parterze znajdzie się nowa Szpitalna Izba Przyjęć, władze szpitala informują również, że istnieją plany aby w przyszłości zamienić ją w Szpitalny Oddział Ratunkowy. Piętro nowopowstałego budynku zajmie Centrum Diagnostyczno Obrazowe, gdzie umieszczone zostaną trzy gabinety USG, RTG oraz specjalistyczny tomograf komputerowy połączony z rezonansem magnetycznym. Lekarz specjalista radiodiagnostyki Paweł Trabisz podkreśla, że wyposażenie kołobrzeskiego szpitalu w nowe urządzenia oraz infrastrukturę pozwoli na lepsze i skuteczniejsze działania oddziałów. Inwestycja zakłada też przebudowę sąsiadujących ze sobą laboratoriów: analitycznego i mikrobiologicznego. Oba zyskają znacznie więcej przestrzeni, bo znajdująca się obok apteka, zostanie przeniesiona na niższą kondygnację.

Przekazane środki na rozbudowę szpitala z pewnością okażą się cenną pomocą! Liczymy na prężne wykonanie inwestycji!

Szpital w Kołobrzegu doczeka się rozbudowy!
Poprzedni artykułKolejne próby wyłudzeń pieniędzy od seniorów! Policja ostrzega!
Następny artykułZbiórka charytatywna na wsparcie hospicjum w Kołobrzegu.