Główne urzędy i instytucje w Kołobrzegu

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www.kolobrzeg.pl
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
telefon: +48 94 355 15 00

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg
strona www: https://www.powiat.kolobrzeg.pl
telefon: +48 94 354 76 18

URZĄD GMINY KOŁOBRZEG
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
strona www: https://gmina.kolobrzeg.pl
e-mail: sekretariar@gmina.kolobrzeg.pl
telefon: + 48 94 353 04 20

AGENCJA MORSKA W KOŁOBRZEGU
ul. Portowa 41
78-104 Kołobrzeg
strona www: http://www.mas.szczecin.pl
e-mail: kolobrzeg@mas.szczecin.pl
telefon: +48 94 354 64 53

KAPITANAT PORTU W KOŁOBRZEGU
ul. Morska 8
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www.umsl.gov.pl
e-mail: kpkol@umsl.gov.pl
telefon: +48 94 352 27 03

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO W KOŁOBRZEGU
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
serwis internetowy: http://www.zpm.portkolobrzeg.pl
adres e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl
telefon: +48 94 351 67 65

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg
serwis internetowy: http://www.zdp.kolobrzeg.pl
adres e-mail: sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl
telefon: +48 94 352 88 10

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU
ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www.zielen.kolobrzeg.pl
e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl
telefon: +48 94 353 32 30

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www.zielen.kolobrzeg.pl
e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl
telefon: +48 94 352 32 92

PAŃSTWOWA STRAŻ POZARNA W KOŁOBRZEGU
ul. Żurawia 12b
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www.psp.kolobrzeg.pl
e-mail: psk@psp.kolobrzeg.pl
telefon: +48 94 355 14 44

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOŁOBRZEGU
ul. Kilińskiego 20
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www.kolobrzeg.policja.gov.pl
e-mail: dariusz.hoc@sc.policja.gov.pl
telefon: +48 94 353 35 12

PROKURATURA REJONOWA W KOŁOBRZEGU
ul. Waryńskiego 8
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www. prokuratura.koszalin.pl
e-mail: pr.kolobrzeg@prokuratura.koszalin.pl
telefon: +48 94 354 87 50

SĄD REJONOWY W KOŁOBRZEGU
ul. Katedralna 13
78-100 Kołobrzeg
strona www: https://www.kolobrzeg.sr.gov.pl
e-mail: poi@kolobrzeg.sr.gov.pl
telefon: +48 94 357 51 11

STRAŻ GRANICZNA W KOŁOBRZEGU
ul. Sikorskiego 7
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www.strazgraniczna.pl
e-mail: sdo.kolobrzeg@strazgraniczna.pl
telefon: +48 94 358 02 19

STRAŻ MIEJSKA W KOŁOBRZEGU
ul. Ratuszowa 12
78-100 Kołobrzeg
telefon: +48 94 355 16 20

URZĄD CELNY KOŁOBRZEG
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
e-mail: oc.kolobrzeg@#mf.gov.pl lub oc.kolobrzeg@szc.mofnet.gov.pl
telefon: +48 94 352 57 87

URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU
ul. Armii Krajowej 2
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-szczecinie
e-mail: us.kolobrzeg@mf.gov.pl
telefon: +48 94 355 19 00

URZĄD STANU CYWILNEGO W KOŁOBRZEGU
ul. Armii Krajowej 12
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://um.kolobrzeg.pl
e-mail: e.dlugosz@um.kolobrzeg.pl
telefon: +48 94 355 16 05

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU
ul. Katedralna 46-48
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://kolobrzeg.praca.gov.pl
e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl
telefon: +48 94 352 41 33

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU
ul. Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://szpital.kolobrzeg.pl
e-mail: kancelaria@szpital.kolobrzeg.pl
telefon: +48 94 353 02 00

BRZEGOWA STACJA RATOWNICZA W KOŁOBRZEGU
ul. Warzelnicza 7
78-100 Kołobrzeg
strona www: http://www.sar.gov.pl
e-mail: bsr.kolobrzeg@sar.gov.pl
telefon: +48 94 352 20 20 oraz 505 050 968

MORSKI STATEK RATOWNICZY W KOŁOBRZEGU
e-mail: szkwal@sar.gov.pl
telefon: +48 505 050 967