W niemal każdym mieście w Polsce mogliśmy dzisiaj uczestniczyć w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak czy wszyscy wiedzą jak naprawdę wyglądało to sto lat temu? Jakie były przyczyny oraz historyczne podstawy odzyskania przez Polskę 11 listopada 1918 roku niepodległości? Zapraszamy do lektury!

Z pewnością nie udałoby się osiągnąć niepodległości bez wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które to w trudnym okresie niewoli przekazywało nowym pokoleniom młodych Polaków przywiązanie do języka oraz do kultury narodowej. Przełom w sprawie polskiej nastąpił w czasie pierwszej wojny światowej, podczas której wystąpiły sprzyjające okoliczności do wyrwania się spod jarzma zaborców. Co więcej, nadzieje Polaków wzmacniały spory pomiędzy Rosją a Niemcami i Austro-Węgrami.

Już w pierwszych dniach wojny Polacy chwycili za broń, aby zademonstrować światu swoje prawa do własnego państwa. Ważnym wydarzeniem był dzień 6 sierpnia 1914 roku, gdy na czele kompanii kadrowej Józef Piłsudski wkroczył na teren zaboru rosyjskiego. Formujące się Legiony Polskie liczące łącznie około 25 tysięcy żołnierzy były również zalążkiem polskiej armii. Na początku października 1918 roku na wieść o nawiązaniu przez Niemców kontaktu z Amerykanami w sprawie warunków zawieszenia broni doszło do wzrostu aktywności politycznej na ziemiach polskich. Powołana Rada Regencyjna popularyzowała idee powstania Królestwa Polskiego posiadającego dostęp do morza. Coraz częściej dochodziło również do starć z władzami zaborców oraz bojkotowania zarządzeń okupantów. 28 października 1918 roku ukonstytuowała się także Polska Komisja Likwidacyjna, której celem było przejmowanie władzy w Galicji.

Zakończenie I Wojny Światowej i wysłany tym chaos w całej Europie dał Polakom potrzebny impuls do podjęcia działań. Na terenach zaborczych rozpoczęto rozbrajać wycofujące się oddział niemieckie. Powstawały również liczne ośrodki polskie w miastach na terenie zaborców. Z nocy 6 na 7 listopada powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej co spowodowało ustabilizowanie się władzy w rodzącym się kraju. Niezwykle ważnym wydarzeniem było również przybycie do Warszawy Józefa Piłsudskiego 10 listopada 1918 roku. Utworzono także rząd na którego czele stanął Jędrzej Moraczewski. W wydanym 22 listopada dekrecie Józef Piłsudski został mianowany Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Skupiając pełnię władzy w jednym ręku udało się ustabilizować sytuację w kraju.

Po oficjalnym uzyskaniu niepodległości przez Polskę, niezwykle trudnym zadaniem było jeszcze jej utrzymanie. Oprócz postanowień traktatu wersalskiego, w kształtowaniu się powojennej Polski dużą rolę odegrały walki toczone z państwami sąsiadującymi. W taki burzliwy i trudny sposób ukształtowała się odrodzona Polska. Granice nowo powstałego państwa nie przetrwały jednak długo, gdyż widmo drugiej wojny światowej nadciągało i miało zmienić oblicze Europy.

Historia odzyskania niepodległości!

 

Poprzedni artykułAudyt sytuacji finansowej Kotwicy Kołobrzeg
Następny artykułUlica Towarowa objęta płatną strefą parkowania.