Do 29 stycznia 2020 roku kołobrzeskie kluby sportowe mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie działalności w 2020 roku. W tym roku miasto wyda na ten cel 3 400 000 zł, z czego 1 870 000 zł na sport profesjonalny, 1 428 000 zł z na szkolenie dzieci i młodzieży, a 102 000 zł na szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży.

Miasto stawia na promocję żeglarstwa

W budżecie miasta wyznaczono specjalną pulę na szkolenia żeglarskie dzieci i młodzieży. Dotacje mogą zostać przeznaczone na:

  • prowadzenie zajęć praktycznych na wodzie (koszty wynagrodzenia instruktorów, trenerów, ubezpieczenie osób biorących w zajęciach, zakup wyposażenia i koszty postoju łódek wykorzystywanych do szkolenia),
  • prowadzenie zajęć praktycznych w klubie, czyli prace przy sprzęcie, prace bosmańskie, zajęcia specjalistyczne,
  • prowadzenie zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń (wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć, zakup materiałów niezbędnych do szkolenia),
  • organizacja regat (zakup nagród, wynagrodzenia sędziów, koszty wynajmu łódek zabezpieczających regaty), pokrycie kosztów organizacji obozów żeglarskich,
  • sfinansowanie kosztów administracyjnych.

Wsparcie finansowe dla sportu zawodowego

Kwota dotacji przydzielonej dla klubu sportowego z budżetu miasta nie może przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Dotacje mogą zostać wykorzystane m.in. na realizację szkoleń sportowych, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów obozów lub zawodów sportowych, badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników, sfinansowanie kontraktów z zawodnikami, wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz pokrycie kosztów administracyjnych.

Z dotacji nie mogą być finansowane zapłaty kar wynikających z wyroków sądowych, zajęć komorniczych oraz innych opłat sankcyjnych, zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia, remonty zajmowanych lokali, z wyjątkiem lokali z zasobów komunalnych miasta.

Celem dotacji jest osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, promocja sportu i aktywnego stylu życia kołobrzeżan, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia, a także umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców miasta.

Wnioski trzeba składać w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ulicy Ratuszowej 13 do 29 stycznia 2020 roku.

Więcej informacji TUTAJ.

Poprzedni artykułRCK na Dzień Babci i Dziadka
Następny artykułProjekt uchwały w sprawie roku Olgierda Szerląga zaakceptowany