11 października w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSEH w Kołobrzegu odbyła się ostatnia, czterdziesta druga Sesja Rady Powiatu kołobrzeskiego. Było to ostatnie spotkanie radnych powiatu przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi.

Pomimo tego, że oficjalnie kadencja Rady Powiatu kończy się 16 listopada 2018r. Rada w obecnym składzie spotka się jeszcze tylko raz, potem stanowiska obejmą już nowo wybrani radni! 42 sesja Rady Miasta była owocna, gdyż podczas obrad podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego, a także zmiany prognozy finansowej na lata 2018-2026. Podjęto także uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok oraz w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2019.

Przedstawione zostały także liczne informacje dotyczące funkcjonowania Rady Powiatu, a także całego powiatu kołobrzeskiego, między innymi:

  • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kołobrzeskiego w roku szkolnym 2017/2018;
  • informacja Starosty Kołobrzeskiego oraz Przewodniczącej Rady Powiatu na temat analizy oświadczeń majątkowych;
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli;
  • sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2018 rok.

Obrady zakończyły się uroczystymi podziękowaniami dla radnych za ich czteroletnią kadencję. Pani Danuta Adamska-Czepczyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała obecnym radnym upominki, a kandydującym w nadchodzących wyborach życzyła powodzenia.

Ostatnia sesja Rady Powiatu przed wyborami!
Poprzedni artykułEksperyment procesowy w związku z postrzałem kobiety!
Następny artykułKradzież tablic rejestracyjnych na ulicy Rafińskiego