Na stronie www.kołobrzeg.budzetyjst.pl można sprawdzić na co wyda pieniądze Gmina Miasto Kołobrzeg w 2020 roku i dowiedzieć się skąd pochodzą pieniądze wydatkowane w tegorocznym budżecie.

Serwis www.kołobrzeg.budzetyjst.pl składa się z trzech części: wydatki, dochody i kalkulator. Dane prezentowane są w formie ikonografik i wykresów.

Na stronie można sprawdzić ile w 2020 roku gmina wyda ogółem na:

 • oświatę i wychowanie,
 • rodzinę,
 • transport i łączność,
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
 • administrację publiczną,
 • kulturę fizyczną,
 • pomoc społeczną,
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,
 • gospodarkę mieszkaniową,
 • turystykę,
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 • ochronę zdrowia,
 • obsługę długu publicznego,
 • edukacyjną opiekę wychowawczą,
 • działalność usługową,
 • urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
 • handel,
 • informatykę,
 • rolnictwo i łowiectwo.

Prezentowane są także informacje dotyczące szczegółów wydatków w poszczególnych kategoriach.

W części dochody można dowiedzieć się ile pieniędzy gmina pozyskuje w zakresach:

 • dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 • gospodarka mieszkaniowa,
 • rodzina,
 • inne rozliczenia.

Częścią serwisu jest też interaktywny kalkulator. Wystarczy podać swoje miesięczne wynagrodzenie brutto, a kalkulator obliczy, jaką część podatku gmina wyda miesięcznie na poszczególne zadania.

Poprzedni artykułFilmowy tydzień w Kołobrzegu (6-12 marca 2020 roku)
Następny artykułSpektakularna akcja kołobrzeskiej policji przeciw pseudokibicom