Uzdolnieni młodzi kołobrzeżanie mogą uzyskać wsparcie finansowe, które ułatwi im rozwijanie talentów artystycznych. Rada Miasta Kołobrzeg przyjęła uchwałę o stypendiach artystycznych i nagrodach za szczególne osiągnięcia w dziedzinie literatury, sztuki, filmu, teatru, muzyki i tańca. 

Stypendia i nagrody przeznaczone są dla uzdolnionej artystycznie młodzieży z Kołobrzegu. Stypendia wysokości od 150 zł do 800 zł będą wypłacane przez rok raz w miesiącu. Natomiast nagrody w kwocie od 1000 zł do 3000 zł brutto są przyznawane raz w roku.

Wsparcie finansowe mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 26 lat i wykazują szczególne zdolności artystyczne. Ważnym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium lub nagrody jest aktywny udział kandydata w życiu kulturalnym Kołobrzegu i działania podejmowanie przez niego na rzecz promowania miasta. Liczą się dokonania w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Celem inicjatywy jest wsparcie młodych kołobrzeżan w rozwoju ich talentów, zdolności i zainteresowań́ oraz mobilizowanie ich do dalszej pracy.

Stypendia i nagrody są przeznaczone wyłącznie dla kołobrzeżan. Wnioski o przyznanie stypendium i nagród artystycznych należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg lub przesyłać pocztą do 15 listopada każdego roku, poprzedzającego rok, w którym ma być wypłacone stypendium lub nagroda.

 

Poprzedni artykułMarek Piekarczyk akustycznie w Kołobrzegu
Następny artykułFilmowy tydzień w Kołobrzegu (11 – 17 października 2019)