Do 23 stycznia 2020 roku organizacje pozarządowe realizujące projekty kulturalne lub sportowe dla kołobrzeżan mogą składać wnioski o dofinansowanie działań. Do wydania jest łącznie 440 tys. złotych, w tym na projekty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 280 tys. zł, a na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 160 tys. zł.

Konkurs dotyczy projektów, które będą realizowane w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

  • „kultura lokalna” – wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, itp.
  • „historia i tradycja” – wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń artystycznych, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją miasta,
  • „zainteresowanie kulturą” – wspieranie projektów i przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, w tym zakupu strojów,
  • „wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem,
  • współorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych.

Zadania powinny być realizowane w terminie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. Wskazując termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. W terminie realizacji zadania nie uwzględniamy czasu na sporządzenie końcowego sprawozdania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

Zadania muszą być realizowane na rzecz mieszkańców gminy i miasta Kołobrzeg, a oferent ubiegający się o dotację winien wykazać się przygotowaniem merytorycznym oraz niezbędnym zapleczem.

Dofinansowanie nie może przekraczać 90 proc. całkowitych kosztów zadania. Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta rozumianego jako środki finansowe własne lub pochodzące z innych źródeł, w tym opłaty od uczestników zadania i/lub 10% wkładu osobowego, tym świadczenia wolontariuszy w faktycznym koszcie zadań.  Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się wycenionego wkładu rzeczowego, sponsoringu rzeczowego i środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. W ramach przedmiotowego konkursu oferent może złożyć kilka ofert.

Oferty konkursowe należy składać elektronicznie poprzez generator wniosków Witkac: https://www.witkac.pl/public/#/Urzad/Dep/812 do dnia 20 stycznia 2020 roku.

Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej do dnia 23 stycznia 2020 roku:
Biuro Obsługi Mieszkańców
Urząd Miasta Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 12
w godz. 7.30 – 15.30

Poprzedni artykułFarsa Francisa Vebera „Zakała” w RCK
Następny artykułOpłata za śmieci niesegregowane będzie jednak niższa?