Dzisiaj (12 marca 2020) ma zostać wydane rozporządzenie o wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Wiąże się to z kolejnymi obostrzeniami i zakazami, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi władze kraju podjęły decyzję o wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. I tak też się stało, minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że rozporządzeniem dzisiaj zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego.

Wczoraj World Health Organization (WHO) ogłosiło stan pandemii, dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie MZ dotyczące wystąpienia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego – powiedział na konferencji minister Łukasz Szumowski.

W związku z tym mogą być wprowadzone kolejne obostrzenia:

  • może być wprowadzone czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych.

Rekomendowane jest pozostawanie w domach i nie wychodzenie bez konieczności. Policja będzie sprawdzała czy osoby poddane kwarantannie nie wychodzą z domów. Te osoby będą też poddawane badaniom na obecność wirusa, a nie jak do tej pory dopiero po zaobserwowanych objawach. Apteki mają sprzedawać leki przez okienka. Na tę chwilę w Polsce potwierdzonych jest 51 przypadków koronawirusa, jedna osoba zmarła.

Źródło: egryfice.pl

Poprzedni artykułKołobrzeskie urzędy apelują o ograniczenie liczby wizyt
Następny artykułWsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem