Na XX sesji Rady Miasta Kołobrzeg podjęte zostały uchwały w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta, w tym zmiana metody naliczania opłat za śmieci i przyjęcie strategii promocji miasta na lata 2020 – 2025.

Dziś, 25 marca 2020 roku, na XX sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia kto może być w części zwolniony z tych opłat.

Jeśli odpady będą segregowane, miesięczna opłata ryczałtowa będzie wynosić 20 zł miesięcznie plus 2,50 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody. Jeśli zbiórka nie będzie prowadzona selektywnie ryczałt wzrośnie do 40 zł, a stawka za metr sześcienny do 5 zł. Natomiast rodziny wielodzietnie zapłacą 1 zł mniej za metr sześcienny, czyli 4 zł. Lokale użytkowe będą płacić za metr kwadratowy 1 zł lub 2 zł odpowiednio w przypadku segregowania i braku segregowania śmieci oraz od zużytej wody –  2,50 zł za każdy metr sześcienny. Uchwała wejdzie w życie 1 września 2020 roku.

Mimo wątpliwości, kołobrzescy radni przyjęli również strategię promocji miasta Kołobrzeg na lata 2020 – 2025. Ilona Grędas-Wójtowicz podkreśliła, że linia kreatywna „Kołobrzeg RE-generacja” dobrze wpisuje się w działania, które mają odbudować potęgę turystyczną Kołobrzegu po pandemii koronawirusa. Maciej Bejnarowicz z PiS stwierdził, że w dokumencie zabrakło propozycji na dywersyfikację gospodarczą Kołobrzegu. Jednak pozostali radni z PiS otrzymali wolną rękę w głosowaniu. Jacek Woźniak zauważył, że strategia promocji powstała przed pandemią i zawiera działania na czas prosperity, więc nie powinna być w obecnym czasie przyjęta. Podobnego zdania był Krzysztof Lewko. Natomiast radna Izabela Zielińska zaapelowała o przyjęcie uchwały m.in. również dlatego, żeby nowo powołanemu dyrektorowi Regionalnego Centrum Kultury, który ma również odpowiadać za kwestie związane z promocją miasta, dać narzędzie do pracy.

Podjęta została uchwała o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości ponad 4000 zł dla województwa zachodniopomorskiego w zakresie oznakowania części trasy rowerowej Velo Baltica przebiegającej w rejonie powiatu kołobrzeskiego.

Radni zagłosowali za zmianami w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2027. Radni nie mieli wątpliwości do  uchwały przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności.

Podjęta też została uchwała wcielająca do centrum usług wspólnych (CUW) szkoły podstawowe nr 4, 7 i 8. W praktyce oznacza to, że ww. placówki oświatowe powierzą obsługę spraw księgowo-kadrowych centrum usług wspólnych. Pracownicy szkół dotychczas zajmujący się tymi kwestami (księgowi i kadrowe) przejdą do CUW.

Przyjęta też została uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg. Uchylona natomiast została ustawa o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Radni dyskutowali też o możliwości zmniejszenia opłaty targowej, petycja ta zostanie rozpatrzona i zaproponowana pod głosowanie radnych w formie uchwały.

Poprzedni artykułKolejne przypadki łamania zasad stanu epidemii w Kołobrzegu
Następny artykułRząd przyjął dziś pakiet uchwał tworzących tzw. tarczę antykryzysową