Oddano do użytku mieszkanie wytchnieniowe Caritas!

Władze miasta (w tym nowo wybrana prezydent Anna Mieczkowska) dokonały uroczystego oddania do użytku mieszkania wytchnieniowego. Prowadzić je będzie Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Ośrodku Charytatywnym dla Dzieci i Młodzieży. Z mieszkania skorzystać będą mogły...

Bezpłatne szkolenia z obsługi e-formularzy i Internetu!

Miasto Kołobrzeg razem ze Stowarzyszeniem Sapere Aude organizuje ciekawy cykl bezpłatnych szkoleń, które będą organizowane od stycznia 2019 roku do lipca! Głównym celem programu jest poprawienie umiejętności osób dorosłych w posługiwaniu się narzędziami dostępnymi...

Więcej pieszych patroli Policji i większe bezpieczeństwo!

W miniony czwartek (27.09.2018r.) podpisane zostało specjalne porozumienie zawarte między Starostą powiatu kołobrzeskiego - Tomaszem Tamborskim, Wicestarostą - Heleną Rudzis-Gruchałą oraz Komendantem Powiatowym Policji w Kołobrzegu - Dariuszem Hoc w sprawie dodatkowych środków finansowych....

Zmiany dla kierowców od 1 października!

Już od 1 października br. wszystkich kierowców zacznie obowiązywać ważna zmiana dotycząca posiadania przy sobie dokumentów. Zapowiadane już od dawna zmiany w prawie o ruchu drogowym wejdą w życie już wkrótce. Co wniosą te...

Mieszkańcy mogą proponować zmiany w ruchu drogowym!

We wtorek 11 września obyło się kolejne posiedzenie specjalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rozpatrywania Wniosków z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, który prężnie działa przy biurze starosty kołobrzeskiego. Zorganizowana inicjatywa polega...

Recent Posts