Najpopularniejsze wiadomości

Więcej

  COVID-19 a sytuacja firm na Pomorzu Zachodnim

  Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego opublikował wyniki badania online przeprowadzonego w dniach 27 marca do 2 kwietnia 2020 roku na próbie 320 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Sytuacja firm na Pomorzu Zachodnim jest bardzo trudna -...

  Nabór do kołobrzeskiego żłobka publicznego „Krasnal” od 14 kwietnia

  Od 14 kwietnia 2020 roku będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka Krasnal. Rekrutacja potrwa do 30 kwietnia 2020 roku. Formularz zgłoszenia można pobrać na dwa sposoby: ze strony internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ...

  #BrawaDlaWas – podziękujmy służbie zdrowia oklaskami!

  Włączmy się do ogólnopolskiej akcji #BrawaDlaWas. 7 kwietnia o godzinie 13:00, w Światowy Dzień Zdrowia podziękujmy wspólnie gromkimi brawami służbie zdrowia za ich poświęcenie w walce z koronawirusem. Celem akcji jest docenienie lekarzy, pielęgniarek, salowych,...

  SARS-CoV-2 w regionie: stan na 5.04.2020, godz. 20:00

  Aktualizacje z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie – stan na 5 kwietnia 2020 roku (godz. 20:00). W powiecie kołobrzeskim: 9 przypadków COVID-19 (wzrost o 1), 340 osób przebywa na kwarantannie (wzrost o 38), ...

  KOMUNIKAT Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

  W związ­ku z dy­na­micz­ną sy­tu­acją roz­wo­ju CO­VID-19, głów­ne wej­ście do Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu zo­sta­ło za­mknię­te. Przy wjeździe na par­king szpi­ta­la po­sta­wio­ny zo­stał na­miot sanitarny pełniący funkcję punktu me­dycz­no-in­for­ma­cyj­nego, weryfikujący wstęp­nie stan zdro­wia osób wcho­dzą­cych...

  Maseczki ochronne: nosić czy nie nosić?

  Niektóre kraje np. Austria, Czechy i Słowacja wprowadziły obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Inne, w tym Polska, twierdzą, że maseczki powinny być zarezerwowane dla osób chorych, ich opiekunów i służby zdrowia. Ostatnie badania pokazują,...

  Targowisko miejskie przy ulicy Trzebiatowskiej znów otwarte

  Kołobrzeżanie będą znów mogli robić zakupy na targowisku przy ulicy Trzebiatowskiej. Będą jednak obowiązywać rygorystyczne zasady higieniczno - sanitarne w trakcie zakupów. Zgodnie z ogólnopolskimi rozporządzeniami na teren targu może wejść ograniczona liczba osób, czyli...

  Prezydent Anna Mieczkowska odpowiadała na pytania kołobrzeżan

  Chat online z Anną Mieczkowską prezydent Kołobrzegu o bieżących sprawach w Kołobrzegu w czasie pandemii. W pytaniach od mieszkańców pojawiały się pytania o sprawy życia codziennego, kwarantannę, pomoc dla kołobrzeskich przedsiębiorców, dostępność maseczek ochronnych,...

  Newsy i aktualności