Niektóre kraje np. Austria, Czechy i Słowacja wprowadziły obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Inne, w tym Polska, twierdzą, że maseczki powinny być zarezerwowane dla osób chorych, ich opiekunów i służby zdrowia. Ostatnie badania pokazują, że używanie maseczki ochronnej na twarzy pomaga w minimalizowaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – podali naukowcy z uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Znaczna część osób zakażonych nowym koronawirusem nie ma objawów, to pacjenci tzw. „bezobjawowi”. Duża część populacji to tzw. osoby „przedobjawowe”, czyli takie, które zostały już zainfekowane, ale nie wykazują żadnych symptomów choroby w jej początkowej fazie. Obydwie te grupy nieświadomie rozprzestrzeniają wirusy SARS-CoV-2 zarażając innych.

Jeśli osoby te mówią, kaszlą lub kichają przekazują wirusy osobom zdrowym, które znajdują się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Cząsteczki wirusa rozprzestrzeniają się na odległość:

  • 1,5 metra w trakcie mówienia,
  • 2 metrów w trakcie kaszlu,
  • 6 metrów w trakcie kichania.
Dystans społeczny a rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa
Cząsteczki koronawirusa rozprzestrzeniają się na odległość 1,5 m (w trakcie mówienia), 2 m (przy kaszlu) i 6 m (podczas kichania), @AndyBiotech

W świetle tych nowych dowodów CDC zaleca noszenie maseczek ochronnych w tych miejscach publicznych, w których trudno jest zachować odpowiedni dystans społeczny w sensie epidemiologicznym np. w sklepach spożywczych i aptekach.

W USA CDC zaleca maseczki materiałowe, a nie maski chirurgiczne ani specjalistyczne maski typu N-95, ponieważ te powinny być zastrzeżone dla pracowników służby zdrowia i innych osób udzielających pierwszej pomocy medycznej.

Wciąż krytyczne pozostaje utrzymanie odpowiedniego dystansu społecznego. Według niektórych badań dystans ten powinno się zwiększyć do 6 metrów między osobami, a maseczki ochronne traktować jedynie jako dodatkowy środek zabezpieczający pamiętając, że nie stanowią one 100 proc. ochrony.

WHO nie krytykuje krajów, które zalecają swoim obywatelom noszenie maseczek. Ale jednocześnie agencja podkreśliła, że ​​maseczki te są często niewłaściwie używane, w wyniku czego nie zapewniają zamierzonej ochrony. Ponadto, noszenie maseczek może wytworzyć złudne poczucie bezpieczeństwa.

Poniższe grafiki opublikowane na Twitterze @AndyBiotech obrazują skuteczność korzystania z maseczek ochronnych.

Skuteczność korzystania z maseczek ochronnych, @AndyBiotech
Skuteczność korzystania z maseczek ochronnych, @Biotechnika

Z lewej strony: liczba cząsteczek nowego koronawirusa, które mogą przeniknąć do organizmu osoby zdrowej z zewnątrz przez maseczkę ochronną wykonaną z tkaniny (33), chirurgiczną (25) oraz maseczkę typu N-95 (1).

Z prawej strony: liczba cząsteczek wirusa, które są rozprzestrzeniane przez osobę chorą na COVID-19 w trakcie kaszlu do przestrzeni publicznej przez maseczkę wykonaną z tkaniny (90), przez maseczkę chirurgiczną (59) i przez maseczkę typu N-95 (30).