Władze miasta (w tym nowo wybrana prezydent Anna Mieczkowska) dokonały uroczystego oddania do użytku mieszkania wytchnieniowego. Prowadzić je będzie Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Ośrodku Charytatywnym dla Dzieci i Młodzieży. Z mieszkania skorzystać będą mogły osoby niesamodzielna wraz z opiekunami!

Mieszkanie wytchnieniowe znajduje się przy ulicy Aniołów Stróżów 1 w Kołobrzegu. Lokal ten jest specjalnie dostosowany dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie mogą w nich przebywać trzy osoby. Każda z osób otrzyma niezależny w pełni wyposażony pokój. Możliwe jest również przyjęcie specjalistycznego łózka medycznego. Wraz z mieszkaniem dostępny jest także samochód, który dostosowany jest do transportu potrzebnego sprzętu medycznego.

Pobyt w nowo oddanym mieszkaniu jest całkowicie bezpłatny i skierowany dla osób zakwalifikowanych do projektu usług opiekuńczych Caritas „Dobre wsparcie”. Projekt ten w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej kierowany jest do 120 osób niesamodzielnych! Finansowanie nowego mieszkania było możliwe dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach tej akcji osoby potrzebujące mogą otrzymać wymaganą pomoc oraz wsparcie. Działania projektu obejmują również szkolenia dla opiekunów i rodzin osób z różnymi typami niepełnosprawności. Jest to bardzo przydatna akcja, która pozwala na pomoc potrzebującym osobom i ich rodzinom w trudnych chwilach. Mamy nadzieję, że w naszym mieście pojawi się więcej takich inicjatyw!

Mieszkanie wytchnieniowe to dzieło kołobrzeskiego Caritasu!
Potrzebujące osoby będą mogły skorzystać z mieszkania! (źródło: www.facebook.com/ekg.pl)