Poczta Polska wstrzymuje doręczanie korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Do jej zakończenia przesyłki będą przechowywane w placówkach pocztowych, bez próby doręczenia, czyli nawet bez awizo. Nie dotyczy to jednak wypłat rent i emerytur.

Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej. Spółka otrzymuje ich adresy od regionalnych inspektorów sanitarnych. Przekazywanie danych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020  r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Natomiast w przypadku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną Poczta Polska wprowadza szczególne procedury. Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Żeby ograniczyć opuszczanie domu i liczbę kontaktów bezpośrednich z innymi ludźmi, klienci mogą skorzystać z usługi przechowania przesyłki nawet do czterech tygodni od pierwszej próby doręczenia. Standardowo przesyłki pozostają w placówkach maksymalnie 14 dni. Żeby skorzystać z tej usługi trzeba wypełnić formularz i przesłać na do Poczty Polskiej. Można to zrobić na dwa sposoby:

Jest to usługa płatna. Wysokość opłat zależy od okresu przechowywania i jest naliczana każdorazowo przy odbiorze przesyłki według cennika.

Kolejną usługą, z której można skorzystać jest „Polecony do skrzynki”. W ramach usługi Poczta Polska dostarcza przesyłki bezpośrednio do skrzynki oddawczej. Usługa „Polecony do skrzynki” jest bezpłatna. By z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz w wersji elektronicznej ( lub papierowej, a następnie złożyć go w wybranej placówce pocztowej albo przekazać listonoszowi. Dodatkowo można na formularzu podać numer swojego telefonu albo adres e-mail. Dzięki temu otrzyma się powiadomienia o dostarczeniu przesyłki do skrzynki pocztowej. Usługa „Polecony do skrzynki” nie obejmuje przesyłek z potwierdzeniem odbioru oraz takich, które nie mieszczą się w skrzynce.

Poczta Polska umożliwia także swoim klientom przekierowanie przesyłki pod wskazany adres. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej: Przekierowanie przesyłki, a następnie przekazać go listonoszowi lub złożyć osobiście w placówce pocztowej, by przesyłki docierały na nowy adres. Klienci składający żądanie przez formularz elektroniczny nie ponoszą dodatkowych kosztów, natomiast składający żądania w placówce pocztowej uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 6,00 zł.