W związku ze zwołaną parę dni temu nadzwyczajną sesją Rady Miasta Kołobrzeg podjętych zostało kilka uchwał organizacyjnych. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta okazała się owocna pod tym względem gdyż zrealizowano ten plan. Uchwalona została także wysokość wynagrodzenia nowego Prezydenta miasta – Anny Mieczkowskiej.

Zgodnie z zapowiedziami radni zgodzili się na proponowaną maksymalną stawkę wynagrodzenia możliwą dla prezydenta miasta. Obecnie po dwudziestoprocentowej obniżce wynagrodzeń w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawa i Sprawiedliwości maksymalne wynagrodzenie prezydentów miast może wynieść 10.620 złotych brutto. Na taką też kwotę zdecydowali się kołobrzescy radni. Jak motywują swoją decyzję radni? Główną przesłanką jest chęć zbudowania pozytywnej relacji między prezydentem, a radą miasta. Radni już na wstępie mówią o kredycie zaufania dla nowej Pani Prezydent, a najwyższe możliwe wynagrodzenie uchwalone przez Radę zdaje się być tego potwierdzeniem. Jak twierdzą również radni z kolacji Pis-Woźniak nikomu nie zależy na powtórzeniu sytuacji sprzed czterej lat, a mianowicie obniżenia wynagrodzenia prezydenta.

Sama Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg podkreśla, że zamierza współpracować ze wszystkimi radnymi i dołoży starań do prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej Kołobrzegu.

Uuchwalono maksymalne możliwe wynagrodzenie!
Radni uchwalili wysokość wynagrodzenia Prezydenta