22 lipca 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzanie Komisji Europejskiej zakazujące połowów dorsza bałtyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego do końca roku.

Celem rozporządzenia jest zmniejszenie zagrożenia dla dorsza atlantyckiego. Z badań Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) wynika, że biomasa stada tarłowego dorsza atlantyckiego drastycznie spadła, a jej potencjał reprodukcyjny jest na tak rekordowo niskim poziomie, że nawet w przypadku całkowitego braku połowów, biomasa w średniej perspektywie czasowej nie jest w stanie osiągnąć poziomu, w którym byłby możliwy powrót do połowów realizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rybołówstwa.

Tak gwałtowny spadek biomasy stada tarłowego spowodowany jest malejącą liczebnością stada, czynnikami środowiskowymi i zmianami w ekosystemie, które prowadzą do wysokiej śmiertelności naturalnej i nadmiernej tzw. śmiertelności połowowej. Biomasa stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego znajduje się na tak niebezpiecznie niskim poziomie, że stado nie jest już w stanie samo się odnawiać i w związku z tym grozi mu załamanie.

W obecnej sytuacji jakiekolwiek połowy na pozostałe nieliczne okazy dorsza atlantyckiego dodatkowo pogorszą strukturę stada i ograniczą jego potencjał reprodukcyjny. Oprócz tego trwa właśnie szczytowy okres tarła dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego. Dlatego Komisja Europejska zdecydowała się na wprowadzenie środków nadzwyczajnych w postaci zakazu połowów w podobszarach ICES 24, 25 i 26. Ponadto, w rejonach tych unijne statki rybackie nie będą mogły organizować załadunków i przeładunków dorsza atlantyckiego, ani zajmować się przetwarzaniem na statku produktów rybołówstwa z dorsza atlantyckiego złowionego w tym obszarze.

Rozporządzenie wskazuje jednak na kilka odstępstw od zakazu. Na przykład, w obszarze 24 połowy będą dozwolone w rejonach, w których głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, ponieważ w płytkich obszarach przybrzeżnych w podrejonie 24 występuje głównie dorsz atlantycki z zachodniej części Morza Bałtyckiego. Pozwolenie dotyczy statków o długości całkowitej mniejszej niż 12 metrów, na których połowy odbywają się przy użyciu narzędzi biernych. Lista pozostałych odstępstw jest wyszczególniona w ROZPORZĄDZENIU.