Tematem przewodnim kołobrzeskiej gry miejskiej, która zostanie rozegrana 10 października 2020 roku w Kołobrzegu, będzie ochrona środowiska i segregacja odpadów.

Start o 11.30 przy miejskim ratuszu. Rywalizować będą drużyny składające się z 2-4 osób. Każda drużyna musi wyznaczyć swojego kapitana. Gra rozpoczyna się oczytaniem wskazówek zawartych w pakiecie startowym, który otrzyma każda z drużyn. Na wyznaczonym terenie zostanie zlokalizowanych dziesięć punktów zadaniowych. Głównym zadaniem drużyny jest odgadnięcie specjalnego hasła poprzez udzielenie odpowiedzi na kolejnych stanowiskach gry oraz zdobycie jak największej liczby punktów przyznawanych przez koordynatora gry w każdym punkcie zadaniowym. Podczas gry każda drużyna musi przejść wszystkie stanowiska oraz odgadnąć całe hasło. Drużyny przemieszczają się do kolejnych punktów zadaniowych za pomocą wskazówek, otrzymanych w każdym z punktów zadaniowych, po wykonaniu zadania. Po wykonaniu wszystkich zadań karta zadaniowa musi zostać przekazana koordynatorowi gry, który wpisuje czas zakończenia gry i podsumuje wszystkie punkty. Karty zostaną sprawdzone, a punkty za realizację zadań podliczone. Wygrywa ta drużyna, która uzyska największą liczbę punktów za poprawność wykonania zadań. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn otrzymają taką samą liczbę punktów zostanie uwzględniony czas za realizację całej gry. Szacunkowy czas gry to 3 godziny.

Nagrodami w konkursie są gry edukacyjne dla wszystkich uczestników i plecaki dla członków zwycięskiej drużyny. Każdy uczestnik gry niezależnie od wyników otrzyma nagrodę w postaci dyplomu. Spośród uczestników zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę specjalną – rower.

Ważne – osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Organizator   wymaga   przestrzegania   wytycznych   i   zaleceń   sanitarnych dotyczących dezynfekcji dłoni oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

Poprzedni artykułKameraliści Giovane Ensemble w Kołobrzegu
Następny artykułKawa i poezja w Kołobrzegu